19. Olağan Genel Kurul Duyurusu

TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU

GENEL BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL DUYURUSU

 

Konfederasyonumuzun 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 10.30’da Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / ANKARA adresinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM

 1. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması,
 2. Başkanlık divanının oluşturulması,
 3. Genel Başkanın ve Genel Kurula katılan protokolün konuşmaları,
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
 5. Denetleme Kurulu raporu ile mali raporların okunması,
 6. Raporlar üzerinde görüşmeler, raporların ayrı ayrı ibrası ile kurulların aklanması,
 7. 3 (Üç) yıllık taslak bütçenin görüşülmesi, yeni gelir-gider kalemleri açılması ile harcama kalemleri arasında aktarma yapılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 8. Gerektiğinde yeni taşınır ve taşınmaz mal alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, satın alınan veya herhangi bir şekilde Konfederasyona bağışlanan veya belli bir süre tahsis edilen taşınmazlar üzerine inşaat yapılması veya yaptırılması ile taşınmazlarda her türlü tadilat ve onarımın yapılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 9. Türkiye Futbol Federasyonu olağan ve olağanüstü genel kurulları ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağımsız spor federasyonlarının olağan veya olağanüstü genel kurullarında Konfederasyonu temsil edecek delegelerin belirlenmesi ve gerekli görülen zamanlarda değiştirilmesi konularında Konfederasyon Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 10. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında Ana Tüzüğün kanuna uygun hale getirilmesinin görüşülerek yeni tüzüğün kabulüne,
 11. Konfederasyonumuz Ana Tüzüğü’nün 15/f Maddesince belirlenen yetki ile Konfederasyon hizmetleri için gerektiğinde görevlendirilecek üyelere ve kişilere ödenecek ücret, huzur hakkı, gündelik, yolluk ve tazminat miktarlarının belirlenmesi,
 12. Konfederasyon Genel Başkanı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Onur Kurulu Üyelerinin birlikte gizli oyla seçilmesi,
 13. Ankara ASKF’nin 09.08.2023 tarih ve (7) evrak kayıt sayılı talebinin görüşülmesi,
 14. Dilek ve temenniler, Genel Başkanın kapanış konuşması.
Tüm hakları Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'na aittir.