Eski Genel Kurullar

KURULUŞ – 29 EKİM 1980

 1.OLAĞAN GENEL KURULU – 9 OCAK 1982

Genel Başkan                      : Rıza SÜMER

Genel Sekreter                   : Hüdaverdi TALAY

Yönetim Krl. Üyeleri            : Orhan SAKA, Ömer Remzi ARIKAN, Adnan ERSAN,

                                              Kemal BEKTAŞ, Sina GENÇOĞLU, Atilla DAMLACI,

                                              Ertemel ŞENOL, Ali Osman YILMAZ, İnal ÖZVER,

                                              Zeki ÇAVUŞOĞLU, Yavuz ŞAHİN, Bogos MONOSYAN,

                                              Ali YENİGÜN, Sami DURAL, Recai USTAOĞLU,

                                              Berksin GÜVENÇ.

Denetim Krl. Üyeleri            : Turhan ÖZDEN, Ramiz GÖKBUDAK, Hasan DAĞÇİÇEK.

Onur Krl. Üyeleri                 : Selahattin ARIMAN, Ramazan KARAKAYA, Kasım YILMAZ.

 

2.OLAĞAN GENEL KURULU – 17 MART 1984

Genel Başkan                     : Rıza SÜMER

Genel Sekreter                  : Hüdaverdi TALAY

Yönetim Krl. Üyeleri           : Orhan SAKA, Ömer Remzi ARIKAN, Adnan ERSAN,

                                             Kemal BEKTAŞ, Muzaffer TIRAŞ, Zeki ÇAVUŞOĞLU,

                                             Bogos MONOSYAN, Sami DURAL, Oktay YÜCEL,

                                             Atilla DAMLACI, Sina GENÇOĞLU, A. Osman YILMAZ,

                                             Ramiz GÖKBUDAK, İbrahim MAMAT, Hüsamettin ELDEMİR,

                                             Ümit ERDEM, Mustafa AKKUŞ, M. Asım ALKIŞ,

                                             Berksin GÜVENÇ.

Denetim Krl. Üyeleri           : O. Hayati ÖZTÜRK, Cavit ANİLER, Yaşar SAÇALAN.

Onur Kurulu Üyeleri           : Faruk ŞEKEROĞLU, Orhan YÜCER, Kenan YİĞİT.

 

3.OLAĞAN GENEL KURULU – 26 EKİM 1985

Genel Başkan                     : Rıza SÜMER

Genel Sekreter                   : Oktay YÜCEL

Yönetim Krl. Üyeleri          : Orhan SAKA, Ömer Remzi ARIKAN, Adnan ERSAN,

                                           Kemal BEKTAŞ, Hüdaverdi TALAY, Atilla DAMLACI,

                                           Muzaffer TIRAŞ, Zeki ÇAVUŞOĞLU, Bogos MONOSYAN,

                                           Muharrem DALKILIÇ, Ramis GÖKBUDAK, Hamdi TUNGER,

                                           Berksin GÜVENÇ, Mustafa AKKUŞ, İbrahim MAMAT,

                                           Sina GENÇOĞLU, Ümit ERDEM, Mustafa Asım ALKIŞ,

                                           Sami DURAL.

Denetim Kurulu Üyeleri     : Ergin ÖNANÇ, Turhan DEMİREL, Ali Osman YILMAZ.

Onur Kurulu Üyeleri           : Fasıl KAFADAR, Yalçın KIZILAY, Kenan YİĞİT.

                  

4.OLAĞAN GENEL KURULU – 7 KASIM 1987

Genel Başkan                     : Rıza SÜMER

Genel Sekreter                  : Ömer Remzi ARIKAN

Yönetim Krl. Üyeleri         : Orhan SAKA, Selahattin ÇODUR, Hüdaverdi TALAY,

                                           Yalçın KIZILAY, Hamdi TUNGER, Dr. Ümit ERDEM,

                                           Zeki ÇAVUŞOĞLU, Av. Özdemir ÖZOK, Muharrem DALKILIÇ,

                                           Ergin ÖNANÇ, Erdoğan ERDEM, Orhan İLARSLAN,

                                           Ender ÖZDİNÇ, Bulca TANRIVERDİ, Oğuz DEMİRÖLMEZ,

                                           Süleyman YARAMAN, Akif TUNABOYLU, Faik ÖZKÖKSAL,

                                           Mustafa Asım ALKIŞ, Fethi BARIŞICI, Muzaffer TIRAŞ,

                                           Bogos MONOSYAN, Berksin GÜVENÇ, Halil SEVERCAN,

                                           Selahattin ÖZKANLI, Nadir ÖRSEL, Cavit ANİLER,

                                           Muammer HAZER, Tahir BOĞA, Ömer RAKANOĞLU,

        A.Turan KORKMAZ, Beyazıt YILMAZ, Kazım ARIOĞLU.

Denetim Kurulu Üyeleri   : Faruk ŞEKEROĞLU, Ali Osman YILMAZ, Turhan DEMİREL,

                                                      Dr. Tayfun TERCAN, Pervin BİLİR.

Onur Kurulu Üyeleri        : Orhan BİLGİN, Latif ORUÇ, Necati SARIGÜL,

                                                     Mehmet BAYINDIR, Ahmet TAMEL.

5.OLAĞAN GENEL KURULU – 28 EKİM 1989

Genel Başkan                     : Rıza SÜMER

Genel Sekreter                   : Ömer Remzi ARIKAN

Yönetim Krl. Üyeleri         : Orhan SAKA, Adnan ERSAN, Hüdaverdi TALAY,

                                           Selahattin ÇODUR, M. Sait YÜCEL, Yalçın KIZILAY,

                                           M. Asım ALKIŞ, Beyazıt YILMAZ, Zeki ÇAVUŞOĞLU,

                                           Tahir BOĞA, Halil SEVERCAN, Süleyman YARAMAN,

                                           Muzaffer TIRAŞ, A. Turan KORKMAZ, Faik ÖZKÖKSAL,

                                           Kemal ATAR, Latif ORUÇ, Fethi BARIŞICI, Şevket EROĞLU,

                                           Aydın GÖZAÇIK, Selahattin ÖZKANLI, Özdemir ÖZOK,

                                           İbrahim MAMAT, Muammer HAZER, Çetin SUÇIKARAN,

                                           Ömer RAKANOĞLU, Ender ÖZDİNÇ, Muharrem DALKILIÇ,

                                           Dr. Ümit ERDEM, Oğuz DEMİRÖLMEZ, Tarık ÖZDAL,

                                           Bogos MONOSYAN, Adnan TANALI, Ali Osman YILMAZ,

                                           Nadir ÖRSEL, Abdülkadir GAYRETLİ, Gülistan ŞENYURT,

                                           Mehmet TAŞHAN, Erdoğan ARSLAN.

Denetim Kurulu Üyeleri   : Turhan DEMİREL, Halil Naci KELEŞ, Abdurrahman ÇADIRCI,

                                          İbrahim KARABULUT, Lami IŞIK.

Onur Kurulu Üyeleri        : Orhan BİLGİN, Necati SARIGÜL, Mehmet BAYINDIR,

                                           İbrahim AKTUNA, Ali GÜLLERİ.

 

6.OLAĞAN GENEL KURULU – 23 KASIM 1991

Genel Başkan                     : Rıza SÜMER

Genel Sekreter                   : Adnan ERSAN

Yönetim Krl. Üyeleri         : Orhan SAKA, Hüdaverdi TALAY, Hatip ÇOPUR

                                           Selahattin ÇODUR, Mehmet TOP, Mehmet ÖZTÜRK,

                                           Mehmet BAĞRIAÇIK, M. Nuri YILDIRIM, Müfit GÖÇEN,

                                           Fahrettin ESERDİ, Ender YURDAKULOL, Selahattin ÖZKANLI,

                                           Muzaffer DEMİRCİ, Kemal ATAR, A. Turan KORKMAZ,

                                           Mustafa ERDEM, Muzaffer TIRAŞ, Muammer HAZER,

                                           Faik ÖZKÖKSAL, M. Asım ALKIŞ, Tarık ÖZDAL,

                                           Bogos MONOSYAN, Günhan HERSEK, Mehmet TAŞHAN,

                                           Seyfettin AYAKYAY, Tahir AVCI, İbrahim KARACA.

Denetim Kurulu Üyeleri   : Ömer Remzi ARIKAN, Lami IŞIK, Hasan TUTAŞ.

Onur Kurulu Üyeleri        : Orhan BİLGİN, Zeki ÇAVUŞOĞLU, Ömer RAKANOĞLU,

                                          M. Can GÜNDOĞDU, Turhan DEMİREL, Ümit ERDEM,

                                          Ali GÜLLERİ.

 

7.OLAĞAN GENEL KURULU – 20 KASIM 1993

Genel Başkan                     : Rıza SÜMER

Genel Sekreter                   : Adnan ERSAN

Yönetim Krl. Üyeleri         : Orhan SAKA, Ali GÜLLERİ, Hatip ÇOPUR, Abdullah ALBUNAR,

                                           İsmet ERTUĞRUL, Selahattin ÇODUR, Mehmet BAĞRIAÇIK,

                                           Mehmet TOP, Hüdaverdi TALAY, Ender YURDAKULOL,

                                           Selahattin ÖZKANLI, Nevzat GÜRER, Muammer HAZER,

                                           Mustafa YILMAZ, Günhan HERSEK, Selami ÖZDEMİR,

                                           A.Osman YILMAZ, Bogos MONOSYAN, Muzaffer TIRAŞ,

                                           Ömer RAKANOĞLU, Seyfettin AYAKYAY, A. Turan KORKMAZ,

                                           İbrahim MAMAT, Berksin GÜVENÇ.

Denetim Kurulu Üyeleri   : Ömer Remzi ARIKAN, Hasan TUTAŞ, Mustafa AYDIN.

Disiplin Kurulu Üyeleri    : Kemal BEKTAŞ, Nuri YILDIRIM, Adnan TANALI, Semih TAŞ,

       Abdullah KARAMAN.

Onur Kurulu Üyeleri        : Orhan BİLGİN, M. Asım ALKIŞ, Ender ÖZDİNÇ, Fethi BARIŞICI,

       Ergin ÖNANÇ, İbrahim AKTUNA, M. Can GÜNDOĞDU,

       Mehmet BAYINDIR, Şevket EROĞLU, İbrahim KARACA.

 

8.OLAĞAN GENEL KURULU – 25 KASIM 1995

Genel Başkan                     : Hüdaverdi TALAY

Genel Sekreter                   : Ergin ÖNANÇ

Yönetim Krl. Üyeleri         : Orhan SAKA, Adnan ERSAN, Ömer Remzi ARIKAN,

                                           Haşim SAYİTOĞLU, Ali GÜLLERİ, Hatip ÇOPUR,

                                            Abdullah ALBUNAR, Selahattin ÇODUR, Mehmet TOP,

                                           Mehmet BAĞRIAÇIK, İsmet ERTUĞRUL, Mehmet ÖZTÜRK,

                                           Ayhan BARIŞICI, A. Turan KORKMAZ, Ilgar SÜMERTAŞ,

                                           Ömer RAKANOĞLU, Selami ÖZDEMİR, Semih TAŞ,

                                           Nevzat AKPINAR, Mustafa YILMAZ, Tarık ÖZDAL,

                                           Ali DÜŞMEZ, Turgut YOLDAŞ, Ertuğrul AŞANEL,

                                           Burhan AYTEKİN, Samet BAYRAK, Cengiz GARİPOĞLU,

                                           Şevki DURSUN, Halit BOZBAY, Asım KALUDRA,

                                           Mustafa ÖZKOYUNCU, Güray KALKAN,

        Andiç Doğan KURT.

Denetim Kurulu Üyeleri   : Mustafa AYDIN, Muzaffer TIRAŞ, H. Feridun TANKUT,

       İbrahim KARACA, İlker İNAL.

Disiplin Kurulu Üyeleri    : Kemal BEKTAŞ, Zeki ÇAVUŞOĞLU, Mithat ERTAŞ,

       Halil KURU, A. Hikmet YILDIRGAN.

Onur Kurulu Üyeleri        : Rıza SÜMER, Orhan BİLGİN, Ender YURDAKULOL,

      Burhan VATAN, Tanju BEŞTAŞ, İbrahim AKTUNA,

      Turgut AĞACAN, Zeki AYSAN, Münir UZUNDURUKAN,

       Kenan DUMAN.

 

9.OLAĞAN GENEL KURULU – 15 KASIM 1997

Genel Başkan                     : Hüdaverdi TALAY

Genel Sekreter                   : Ömer Remzi ARIKAN

Yönetim Krl. Üyeleri         : Orhan SAKA, Adnan ERSAN, Ali GÜLLERİ,

                                           Fahrettin ESERDİ, Haşim SAYİTOĞLU, Hatip ÇOPUR,

                                           Mehmet BAĞRIAÇIK, Selahattin ÇODUR, Firuz ERDİL,

                                           İsmet ERTUĞRUL, Mehmet ÖZTÜRK, Mehmet TOP,

                                           Rafet KIRGIZ, Mehmet KAYA, Nuri YILDIRIM,

                                           M.Nevzat GÜRER, Ayhan BARIŞICI, Ilgar SÜMERTAŞ,

                                           Asım KALUDRA, M. Semih TAŞ, Ömer RAKANOĞLU,

                                           Ertuğrul AŞANEL, Seyfettin AYAKYAY, Halit BOZBAY,

                                           Cengiz GARİPOĞLU, Selami ÖZDEMİR, Tarık ÖZDAL,

                                           Mustafa YILMAZ, Turgut YOLDAŞ, Güray KALKAN,

                                           Aydın GÖZAÇIK, İsmail MİRZA, A. Yaşar SAÇALAN,

                                           Halil SEVERCAN, Vedat UZUNBAĞ, M. Hakan YILGÖR,

                                           Birol İNAN.

Denetim Kurulu Üyeleri   : Aydil ÇEVEN, Andiç Doğan KURT, Mustafa AYDIN,

       Zeki AYSAN, H. Feridun TANKUT.

Disiplin Kurulu Üyeleri    : Kemal BEKTAŞ, Muzaffer TIRAŞ, Arda BENGİN,

      Hüseyin KAMA, Halil KURU, Hasan GENÇOĞLU,

      Kenan DUMAN.

Onur Kurulu Üyeleri        : Rıza SÜMER, Orhan BİLGİN, Burhan VATAN, Sami GİDER,

      Samet BAYRAK, Burhan AYTEKİN, Sedat TOPRAK,

       T. Numan BAYRAKTAROĞLU, Münir UZUNDURUKAN,

       Abdullah ALBUNAR.

 

10.OLAĞAN GENEL KURULU – 13 KASIM 1999

Genel Başkan                     : Orhan SAKA

Genel Sekreter                   : Ömer Remzi ARIKAN

Yönetim Krl. Üyeleri         : Ali GÜLLERİ, Haşim SAYİTOĞLU, M. Sait YÜCEL,

                                           Hüseyin AR, Fahrettin ESERDİ, Hatip ÇOPUR,

                                           Musa SOYKARCI, Selahattin ÇODUR, Mehmet BAĞRIAÇIK,

                                           Mehmet ÖZTÜRK, Rafet KIRGIZ, İsmet ERTUĞRUL,

                                           Hüseyin KAMA, Mithat ERTAŞ, Murat CENGİZ, Şener AYDIN,

                                           Mehmet KAYA, Ayhan BARIŞICI, Semih TAŞ,

                                           Ilgar SÜMERTAŞ, Ömer RAKANOĞLU, Nevzat GÜRER,

                                           Birol İNAN, Cuma REYHAN, Ertuğrul AŞANEL,

                                           Hasan Hüseyin ÖNER, Hasan TUTAŞ, Hüseyin TEKBAŞ,

                                           Mahmut AKYOL, Mehmet GÜLLE, Mustafa YILMAZ,

                                           Nurettin TANRIVERDİ, Ahmet SARAÇ, Selami ÖZDEMİR,

                                           Seyfettin AYAKYAY, Vedat GÜRHAN, Zakir ÖZBEY.

Denetim Kurulu Üyeleri   : Aydil ÇEVEN, Mehmet GÜRBÜZ, Mustafa AYDIN,

       Zeki AYSAN, H. Feridun TANKUT.

Disiplin Kurulu Üyeleri    : Kemal BEKTAŞ, Abdullah ALBUNAR, İdris SEVİNÇ,

       Veli DEMİREL, Hasan GENÇOĞLU, Kenan DUMAN,

       Münir UZUNDURUKAN.

Onur Kurulu Üyeleri        : Rıza SÜMER, Hüdaverdi TALAY, Orhan BİLGİN,

       Nuri KARACA, Kadir ÖZDEMİR, Turgut YOLDAŞ,

       Burhan AYTEKİN, Firuz ERDİL, Mehmet Akif AYCAN,

       T. Numan BAYRAKTAROĞLU, Mehmet TOP, Nuri YILDIRIM,

       Memduh BODUR, Hasan ÇÖĞENDEZ, Sırrı DEMİREL.

 

11.OLAĞAN GENEL KURULU – 27 EKİM 2001

Genel Başkan                     : Orhan SAKA

Genel Sekreter                   : Ömer Remzi ARIKAN

Yönetim Krl. Üyeleri         : Adnan ERSAN, Hüseyin AR, Ali GÜLLERİ,

                                           Haşim SAYİTOĞLU, M. Sait YÜCEL, Mehmet BAYKAN,

                                           Fahrettin ESERDİ, Selahattin ÇODUR, Hatip ÇOPUR,

                                           Musa SOYKARCI, Abdullah ALBUNAR, Ali ERİŞKİN,

                                           Aydil ÇEVEN, İsmet ERTUĞRUL, Kadri YATKIN,

                                           Mehmet BAĞRIAÇIK, Hüseyin KAMA, Mehmet ÖZTÜRK,

                                           Mehmet TOP, Mithat ERTAŞ, Murat CENGİZ, Şener AYDIN,

                                           Mehmet KAYA, Uğur UYSAL, Naci PARLAK,

                                           Ayhan BARIŞICI, M. Nevzat GÜRER, Ahmet SARAÇ,

                                           Bahri SAVAŞ, Cemal GÖRHAN, İsmail BURSALIOĞLU,

                                           Kemal TÜRKAN, Mehmet GÜLLE, Mustafa YILMAZ,

                                           Nurettin TANRIVERDİ, Ömer RAKANOĞLU,

        Zakir ÖZBEY.

                Denetim Kurulu Üyeleri   : H. Feridun TANKUT, Ali TANRIYAŞÜKÜR,

           Kadir ÖZDEMİR, Zeki AYSAN, Hasan GENÇOĞLU.

Disiplin Kurulu Üyeleri    : Süha SIDAL, Selami AKTEPE, İdris SEVİNÇ,

       Münir UZUNDURUKAN, Kenan DUMAN, Sedat OZAN,

       Ekrem BEDİR.

Onur Kurulu Üyeleri        : Rıza SÜMER, Hüdaverdi TALAY, Kemal BEKTAŞ, Semih TAŞ,

       Nuri KARACA, Turgut YOLDAŞ, Rafet KIRGIZ,

       Nuri YILDIRIM, Firuz ERDİL, M. Akif AYCAN,

       Cuma REYHAN, Adnan ÖZDEMİR, Ilgar SÜMERTAŞ,

        Yusuf Ziya NURULLAHOĞLU, Selahattin ÖZKANLI.

 

12.OLAĞAN GENEL KURULU – 25 EKİM 2003

Genel Başkan                     : Orhan SAKA

Genel Sekreter                   : Ömer Remzi ARIKAN

Yönetim Krl. Üyeleri         : Hüseyin AR, Haşim SAYİTOĞLU, Ali GÜLLERİ,

                                           M. Sait YÜCEL, Adnan ERSAN, Fahrettin ESERDİ,

                                           Mehmet BAYKAN, Hatip ÇOPUR, Musa SOYKARCI,

                                           Abdullah ALBUNAR, Ali ERİŞKİN, Aydil ÇEVEN,

                                           Gürsel YILDIZ, Hüseyin KAMA, İsmet ERTUĞRUL,

                                           Kadri YATKIN, Kamil YİĞİT, Mehmet BAĞRIAÇIK,

                                           Mehmet ÖZTÜRK, Mehmet TOP, Metin MENGÜÇ,

                                           Mithat ERTAŞ, Murat CENGİZ, Mustafa AVCI,

                                           Rafet KIRGIZ, Remzi DAYAN, Şener AYDIN, Naci PARLAK,

                                           Nuri YILDIRIM, Uğur UYSAL, Ayhan BARIŞICI,

                                           Adnan BAKIRCIOĞLU, Bahri SAVAŞ, Hasan BAŞDEMİR,

                                           Mustafa YILMAZ, Ömer RAKANOĞLU.

Denetim Kurulu Üyeleri   : H. Feridun TANKUT, Recep YEL, Kadir ÖZDEMİR,

       Zeki AYSAN, Burhan Cahit ERDEM.

Disiplin kurulu Üyeleri    : Abdullah KAYA, O. Nuri OKUMUŞ, İdris SEVİNÇ,

       Münir UZUNDURUKAN, Ekrem BEDİR, İrfan AYAR,

      Eşref ZENGİN.

Onur Kurulu Üyeleri        : Rıza SÜMER, Kemal BEKTAŞ, Nuri KARACA,

      Selahattin ÖZKANLI, Semih TAŞ, Turgut YOLDAŞ,

       Firuz ERDİL, Ilgar SÜMERTAŞ, Yusuf Ziya NURULLAHOĞLU,

       Ahmet SARAÇ, Zakir ÖZBEY, İsmail SARIMERT,

      Mehmet KAYA.

 

13.OLAĞAN GENEL KURULU – 22 EKİM 2005

Genel Başkan                     : Orhan SAKA

Genel Sekreter                   : Ömer Remzi ARIKAN

Yönetim Krl. Üyeleri         : Ali GÜLLERİ, Adnan ERSAN, M. Sait YÜCEL,

                                           Selahattin ÇODUR, Hüseyin AR, Haşim SAYİTOĞLU,

                                           Rafet KIRGIZ, Hatip ÇOPUR, Mehmet BAYKAN,

                                           Fahrettin ESERDİ, Mehmet BAĞRIAÇIK, Mehmet ÖZTÜRK,

                                           Abdullah ALBUNAR, Kadri YATKIN, Musa SOYKARCI,

                                           Hüseyin KAMA, İsmet ERTUĞRUL, Mehmet TOP,

                                           Ali ERİŞKİN, Murat CENGİZ, Mithat ERTAŞ, Şener AYDIN,

                                           Metin MENGÜÇ, Firuz ERDİL, Metin BULUT,

                                           Hasan BOZKURTER, Gürsel YILDIZ, Remzi DAYAN,

                                           Mustafa AVCI, Kamil YİĞİT, Aydil ÇEVEN, Adil CENKÇİLER,

                                           Baki ASLANTAŞ, Münir UZUNDURUGAN, Bekir BEBE,

                                           Mehmet TAN, Mustafa Sinan IŞIK.

Denetim Kurulu Üyeleri   :  H. Feridun TANKUT, Recep YEL, Kadir ÖZDEMİR,

        Zeki AYSAN, Burhan Cahit ERDEM.

Disiplin Kurulu Üyeleri    :  Osman Nuri OKUMUŞ, Mustafa KORAL, İrfan AYAR,

       Ekrem BEDİR, Eşref ZENGİN, Derviş ORTASARI,

        Rıfat PEKKAN.

Onur Kurulu Üyeleri        : Rıza SÜMER, Hüdaverdi TALAY, Kemal BEKTAŞ, Selahattin ÖZKANLI,

                                                       Nuri KARACA, Ercan BENİAN

 

14. OLAĞAN GENEL KURULU - 25 EKİM 2008

 

Genel Başkan                : Orhan SAKA (25.10.2008 - 26.12.2009)

                                       Mehmet BAYKAN (26.12.2009 - 08.10.2011)

Genel Sekreter               : Ömer Remzi ARIKAN

Yönetim Kurulu Üyeleri   : Hüseyin AR, Adnan ERSAN, Ali GÜLLERİ, Fahrettin ESERDİ,

                                         Kadri YATKIN, Selahattin ÇODUR, Hatip ÇOPUR, Şener AYDIN

                                         Musa SOYKARCI, Abdullah ALBUNAR, Ayhan BARIŞICI,

                                         Ali Ekber ALİMOĞLU, Bahattin CANBEYLİ, Baki ASTANTAŞ,

                                              B. Cahit ERDEM, Feyyaz CEŞEN, Firuz ERDİL, Gürsel YILDIZ,

                                              Hasan BAŞDEMİR, Hüseyin KAMA, İsmail AYDIN, Mahmut KORKMAZ,

                                              Mehmet TOP, Mehmet BAĞRIAÇIK, Mehmet ÖZTÜRK, Mehmet TAN,

                                              Metin MENGÜÇ, Mithat ERTAŞ, Murat AYDIN, Murat CENGİZ, Orhan DEMİROK,

                                              Orhan KÜÇÜKSAĞRICI, Remzi DAYAN, Tahir BUYURUCU,

                                              Turgut ALTINÇUBUK, M. Ali DEMİR, Ali Kemal ERGÜVEN.

Denetim Kurulu Üyeleri         : Zeki AYSAN, Kadir ÖZDEMİR, Yunus EGEMENOĞLU, Galip KELEŞ, Yavuz TALAY

Disiplin Kurulu Üyeleri          : Osman Nuri OKUMUŞ, Rıfat PAKKAN, Memduh OĞUZ, Kadir AKBULUT,

                                         M. Tansu UZUN, Recep KAYA, A. Hikmet YILDIRGAN

Onur Kurulu Üyeleri               : Rıza SÜMER, Hüdaverdi TALAY, Kemal BEKTAŞ, Selahattin ÖZKANLI,

                                         Rafet KIRGIZ, H. Feridun TANKUT

 

 

15. OLAĞAN GENEL KURULU - 08 EKİM 2011

Genel Başkan                        :  Mehmet BAYKAN (2011-2012)

                                                      Ali DÜŞMEZ (2012-2014)

Genel Sekreter                       : Ömer Remzi ARIKAN

Yönetim Kurulu Üyeleri        :  Adnan ERSAN, Ali GÜLLERİ, Fahrettin ESERDİ, Kadri YATKIN,

                                                     Şener AYDIN, Selahattin ÇODUR, Mithat ERTAŞ, Hatip ÇOPUR,

                                                     Metin MENGÜÇ, M. Ali TANRIYAŞÜKÜR, Feyyaz CEŞEN,

                                                     Abdullah ALBUNAR, Musa SOYKARCI, Murat CENGİZ,

                                                     Murat AYDIN, Cemal VARDAR, Abdülkadir GÖZEGİR,

                                                     Bahattin CANBEYLİ, Burhan Cahit ERDEM, Firuz ERDİL,

                                                     Fikret SİVRİ, Gürsel YILDIZ, İsmail AYDIN, Kemal TÜRKAN,

                                                     Mehmet TOP, Mehmet ÖZTÜRK, Mehmet KIVANÇ, Mehmet KAYA,

                                                     M. Sinan IŞIK, Orhan DEMİROK, Remzi DAYAN, Sadri ATAM,

                                                     Tahir BUYURUCU, Yemen EKŞİOĞLU, Remzi AY, Nuri YILDIRIM.

Denetim Kurulu                      : Zeki AYSAN, Ahmet KARAMAN, Kadir ÖZDEMİR, A. Hikmet YILDIRGAN,

                                                     Halil GÜNER

Disiplin Kurulu                        : Memduh OĞUZ, Osman Nuri OKUMUŞ, Rıfat PAKKAN, Kadir AKBULUT,

                                                     Yetkin KARAKAŞ, Yalçın GÜL, İdris SEVİNÇ

Onur Kurulu                             : Rıza SÜMER, Hüdaverdi TALAY, Kemal BEKTAŞ, Selahattin ÖZKANLI,

                                                      Rafet KIRGIZ, Yunus EGEMENOĞLU, Mehmet BAĞRIAÇIK,

                                                      M. Akif ÜSTÜNDAĞ, Arif KOŞAR, H. Feridun TANKUT

 

16. OLAĞAN GENEL KURULU – 25 Ekim 2014

            Genel Başkan                          : Ali DÜŞMEZ

            Genel Sekreter                         : Adnan ERSAN

            Yönetim Kurulu Üyeleri           :Ali GÜLLERİ, Fahrettin ESERDİ, Şener AYDIN,

                                                            Kadri YATKIN, Burhan Cahit ERDEM, Remzi AY,

                                                             Hatip ÇOPUR, Abdullah ALBUNAR, Mithat ERTAŞ,

                                                               Metin MENGÜÇ, M.Ali TANRIYAŞÜKÜR, Murat CENGİZ,

                                                             Murat KANDAZOĞLU, Firuz ERDİL, Selahattin ÇODUR,

                                                              Musa SOYKARCI, Abdülkadir GÖZEGİR, Ali YAZLI,

                                                              Cemal VARDAR, Doğan AĞALDAY, Erdoğan BIYIK,

                                                               Feyyaz CEŞEN, Fikret SİVRİ, İsmail AYDIN, Kemal TÜRKAN,

                                                               Mehmet TOP, Mehmet ÖZTÜRK, Mehmet KIVANÇ, Mehmet KAYA,

                                                               M.Sinan IŞIK, Mustafa AVCI, Mustafa KILIÇ, Remzi DAYAN,

                                                               Sadri ATAM, Şahin ŞERİFOĞULLARI, Tahir BUYURUCU, Yemen EKŞİOĞLU

 

Denetim Kurulu Üyeleri                           : Mehmet BAYKAN, Zeki AYSAN, Seyfullah ÖZDEMİR,

                                                                 Dursun TÜRK, Hasan CEVAHİR, Nuri NEŞELİ, Ahmet ŞANLI

Disiplin Kurulu Üyeleri                            : Rıfat PAKKAN, Hasan ÖZBULUT, Kadir AKBULUT,

                                                                    İdris SEVİNÇ, Ahmet KARAMAN, Metin BULUT, Halil GÜNER,   

                                                                    Ahmet Muhtar AKINCI, Hasan GENÇOĞLU

Onur Kurulu Üyeleri                                 : Rıza SÜMER, Hüdaverdi TALAY, Kemal BEKTAŞ,

                                                                    Mehmet BAĞRIAÇIK, Rafet KIRGIZ, İbrahim MAMATİ,

                                                                  Seyit ATEŞ, Arif KOŞAR, M. Akif ÜSTÜNDAĞ, Ayhan YARKIN, 

                                                                  Ercan BENİAN, Mustafa KORAL, Oktay YÜCEL, Selami ÖZDEMİR

 

17. OLAĞAN GENEL KURULU – 21 Ekim 2017

Genel Başkan                          : Ali DÜŞMEZ

Genel Sekreter                         : Abdullah ALBUNAR

Yönetim Kurulu Üyeleri           : Adnan ERSAN, Fahrettin ESERDİ, Şener AYDIN,

                                                   Kadri YATKIN, Remzi AY, Metin MENGÜÇ, Musa SOYKARCI,

                                                     B.Cahit ERDEM, Hatip ÇOPUR, Ali YAZLI,

                                                    Şahin ŞERİFOĞULLARI, Erdoğan BIYIK, Mehmet TOP,

                                                    Mithat ERTAŞ, Murat CENGİZ, Sadri ATAM,

                                                     Murat AYDIN, Yaşar ZIMBA, Ali M. TANRIYAŞÜKÜR,

                                                       Ahmet BOZAN, Firuz ERDİL, Selahattin ÇODUR,

                                                     Fikret SİVRİ, Osman KILIÇ, Feyyaz CEŞEN, Mehmet KAYA,

                                                     Mehmet ÖZTÜRK, Mustafa AVCI, Ayhan ÖZHAN,

                                                      Zeki EKİCİ, Tamer ERBUL, Ergün ÖNAL,

                                                      Mehmet AKTAŞOĞLU, Ahmet Muhtar AKINCI,

                                                      Recep Ali ER, Ali Ekber ALİMOĞLU, Adem KELOĞLU.

 

Denetim Kurulu Üyeleri           : Seyfullah ÖZDEMİR, Dursun TÜRK, Ahmet ŞANLI,

                                                     Bülent ZENT, Metin ÇIRPAN, Ahmet BURAN M. Sinan IŞIK.

 

Disiplin Kurulu Üyeleri            : Rıfat PAKKAN, Kadir AKBULUT, Hasan ÖZBULUT,

                                                    Halil TURHAN, Hasan GENÇOĞLU, Eşref ŞENEROĞLU

                                                     M.Cemalettin İNANÇ, Sezai IŞKIN, M. Hakan BEKTAŞ.

           

Onur Kurulu Üyeleri                : Rıza SÜMER, Hüdaverdi TALAY, Kemal BEKTAŞ,

                                                    Mehmet BAYKAN, Bayram YÜKSEL, Ali GÜLLERİ,

                                                   Oktay YÜCEL, M. Akif ÜSTÜNDAĞ, Sadık KARAKAN,

                                                     Yemen EKŞİOĞLU, Cemal VARDAR, Seyit ATEŞ,

                                                   İbrahim MAMATİ, Selami ÖZDEMİR, Ercan BENİAN,

                                                      Mustafa KORAL.

Tüm hakları Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'na aittir.