RIZA SÜMER

ONUR KURULU ÜYESİ

ONURSAL BAŞKAN

Rıza Sümer, 06.07.1943 tarihinde, Rize’nin Pazar Kazasının Suçatı (eski adı Apso) köyünde, Fatma-Tahsin Çiftinin 9 çocuğunun ilki olarak dünyaya geldi. Diğer kardeşleri Hasan, Nuran, Güner, Nazire, Recai, Çetin, Özcan, Birol.
            Okula, dayısı İsmet Sümer tarafından başlatıldı. Birinci sınıfı okumadan ikinci sınıftan başlatılan Sümer, ilkokulun ikinci ve üçüncü sınıflarını, Apso’da okul olmadığı için komşu köy Başköy’de tamamladı. Rıza Sümer,  amcası Besim Sümer tarafından Ankara’ya getirildi. Ankara’da, ilkokulu; Bozkurt İlkokulunda, ortaokulu; Atatürk Lisesinde, Liseyi de; Yıldırım Beyazıt Lisesinde tamamladı.  Atatürk ve Yıldırım Beyazıt Liselerinin futbol takımlarında  oynadı. 1963 yılında Yıldırım Beyazıt Lisesi futbol takımı ile Türkiye Şampiyonluğunu yaşadı.
            Sümer, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Bankacılık İşletmesi Bölümünü 1969 yılında iyi derece ile bitirdi. Ankara’nın çeşitli gazetelerinde spor yazarlığı yapan Rıza Sümer, 1972 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayın ve Tanıtma Müdürlüğüne memur olarak girdi. Kısa sürede Müdür Yardımcısı, ardından da Bakanlığın ilk kadrolu basın danışmanı oldu. Sümer, 1980-84 döneminde Orta Doğu Teknik Üniversitesinin basınla ilişkilerini düzenledi. Daha sonra 1993 yılına dek Türkiye Amatör Spor Dergisi’nin Genel Yayın Müdürlüğü görevini yürüttü. Rıza Sümer, 1997-2003 yıllarında Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfında görev yaptı.
            Sümer, 1958-1975 yılları arasında sırası ile Ankaragücü (Genç), Altındağ, Adanaspor, Petrolofisi, Toprakspor, Hacettepe, Aydınlıkevler spor kulüplerinde futbol oynadı. Sümer, daha sonra Aydınlıkevler Spor Kulübünde yöneticilik ve gönüllü eğiticilik yaptı. Ve etkin sporculuk yaşamını, 1974-75 döneminde Aydınlıkevler Kulübünde, spor yazarı, sporcu, antrenör ve yönetici arkadaşlarının katıldığı amatörce bir törenle tamamladı.
            Sümer’in beden eğitimi ve spor alanındaki en büyük katkısı, tüm illerde spor kulüplerini federasyonlar şeklinde biraraya getirmesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun Kurucu Genel Başkanı olmasıdır. İlk olarak 1974 yılında Ankara’daki spor kulüplerinin birlikteliğini sağlayan  kadronun içinde Genel Sekreter olarak yer alan Sümer, 1979-1984 yıllarında bu Federasyonun Genel Başkanlığını yaptı, 1980 yılında Konfederasyonun kurucu Genel Başkanı oldu. Sümer, 1980-1995 yılları arasında 7 dönem üst üste Konfederasyon Genel Başkanlığına seçildi ve 1995 yılında nöbeti Hüdaverdi Talay’a  “Onursal Genel Başkan” olarak devretti.
            Sümer, 1995-1997 yılları arasına Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi” konusunda yüksek lisans eğitimi gördü ve bilim uzmanlığı diploması aldı. Bu arada da, İngilizceyi, ilgi duyduğu alanlarda  yazabilecek ve konuşabilecek düzeyde geliştirdi. Sümer, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce, her yıl illerde düzenlenen seminerlerde, 2008 yılına dek yaklaşık 10 yıl, yönetim konusunu işledi. Sümer, DPT’deki kalkınma planlarına yönelik gençlikle ve sporla ilgili kurullara da gönüllü katkılar yaptı. Bazı kurulların başkanlığını da yürüttü.
            30 Haziran 1997 tarihinde Türkiye Gençlik Birliği Derneği’nin kuruluşuna önderlik yaptı ve Kurucu Genel Başkan seçildi. Bu görevi, 15 Temmuz 2005 tarihinde, ODTÜ mezunu bir genç olan C. Elif Serbest’e, seçimle devretti ve Derneğin Onursal Genel Başkanı oldu. 12 Nisan 2004 tarihinde Türkiye Gençlik Federasyonu’nun da Kurucu Genel Başkanı olan Rıza Sümer, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın Habitat ile ilgili çalışmalarına da katıldı. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresince ve Çevre Bakanlığı’nca oluşturulan kurullarda yer aldı. Dernekler Yasası, Yerel Yönetimler Yasası, Türkiye’nin daha demokratikleşmesi, gençliğin örgütlenmesi ve yönetimlere söz ve oy hakkı ile temsil edilmesi, gençlerin 22 yaşını tamamladıktan sonra milletvekili adayı olabilmesi ve sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi alanındaki kurullarda başkan veya üye olarak gönüllü çalıştı. Sümer’in gençlerle ve gençlik dostlarıyla birlikte temel hedefi, “Türkiye Evimiz” anlayışı ile gençlerin derneklerde, gençlik federasyonlarında ve Türkiye Gençlik Konfederasyonunda örgütlenmesi, yasal dayanağı olan  ve gençlik örgütlerinin yer aldığı “Türkiye Gençlik Konseyi”nin kurulması.
            Sümer, Türkiye Gençlik Birliği Derneği Genel Başkanlığı sırasında, 2000 yılında, milletvekili seçilme yaşının 30’dan 22’ye indirilmesi girişimini başlattı. Girişim, tüm gençlik tüzel kişiliklerinin katılımı ile genişledi. Genişleyen ve düzenli çalışmaya başlayan Girişimde seçilme yaşının 25’e indirilmesi kararlaştırıldı. Sümer, tüm gençlik kuruluşlarının katılımı ile hazırlanan ve seçilme yaşının 25’e indirilmesini isteyen protokolu, diğer gençlerle birlikte, Türkiye Gençlik Birliği Derneği adına imzaladı. Hazırlanan öneri siyasi partilere ve ilgili bakanlıklara sunuldu. Ve bilindiği gibi, Anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşı 30’dan 25’e indirildi.
            Sümer’in arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı tasarımların en önemlileri; “Çocuk, Öğrenci ve Gençlerin İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim Kurumlarında, Derneklerde, Federasyonlarda ve Türkiye Gençlik Konfederasyonu’nda Örgütlenmesi, Belediye Başkanlıklarında Çocuk Meclisi ile Gençlik Meclisi Kurulması”, “Çevre-Türkiye Çöplük Olmasın... Çöplükte Yaşamak İstemiyorum”, “Türkiye Evimiz, 4 Mevsim 4 Deniz ve “Gençlik Hizmetleri Merkezi” başlıklarını taşıyor.
            Rıza Sümer, yüksek lisans eğitiminden önce Sporda Demokrasi ve Sporda Demokrasi 2 isimli iki kitabı, Türkiye Spor Kitaplığına kazandırdı. Birinci Kitabı,  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca okullara kaynak kitap olarak önerildi.
            Sümer, Bülent Ecevit’in 12 Eylül 1980 sonrasında çıkardığı  Arayış Dergisi’nin tüm süreçlerinde, gönüllü görevler aldı ve yazarlık yaptı. 1994 seçimlerinde, Bülent Ecevit’in Genel Başkanlığındaki Demokratik Sol Parti (DSP) Ankara-Altındağ Belediye Başkan adayı, 3 Kasım 2002 Erken Seçimlerinde, aynı Partiden  Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı oldu.
            Rıza Sümer, Türkiye Gençlik Federasyonu Genel Başkanı olarak, “Türkiye Çöplük Olmasın” ve “Şiddete Şiddetsiz  Tepki” adları ile iki ulusal girişimin önderliğini yapıt. Her iki girişimde de siyasal partiler, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sendikalar, meslek odaları, vakıflar, dernekler, özel kuruluşlar ve medya temsilcileri yer aldı. Süner, 02 Kasım 2014 tarihinde toplanan Türkiye Gençlik Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulunda nöbeti çok genç bir arkadaşına, Serdar Osman Dobur’a devretti ve aynı Genel Kurulda oybirliği ile Federasyonun Onursal Genel Başkanlığına getirildi.
Böylece Rıza Sümer, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (1980-1995), Türkiye Gençlik Birliği Derneği (1997-2005)  ve Türkiye Gençlik Federasyonu (2004-2014) gibi üç tarihsel sivil toplum örgütünde, Kurucu ve Onursal Genel Başkanlık niteliklerini kazanmış oldu.
            2007 Haziran ayında, yukarıda belirtilen kuruluşların temsilcilerinden “Türkiye Çöplük Olmasın Ulusal Girişimi” ve “Şiddete Şiddetsiz Tepki Ulusal Girişimi” oluşturuldu.
Her iki girişimin çıktıları, kamuoyuna açıklandı ve ulusal düzeyde iki büyük projenin hazırlanmasına başlandı.
            Rıza Sümer, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gençlik Birliği Derneği, Türkiye Gençlik Federasyonu, Ankara Aydınlıkevler  Spor Kulübü, Ankara Hitit Spor Kulübü, Ankara Çankaya İşitme Engelliler Gençlik Derneği, Yaşasın Gençlik Derneği, Engelsiz Toplum ve Gençlik Derneği, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Türkiye Futbol Vakfı, Anadolu İzciler Derneği, Rizeliler Derneği, Pazar Eğitim Vakfı, Yıldırım Beyazıt Lisesi Mezunları Derneği‘ndeki üyelikleri ve görevleri yanında, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Gençlik Federasyonu’nun  Onursal Genel Başkanı. Sümer, spor yazarlığı yaptığı yıllarda da, Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi bulunuyordu
            Rıza Sümer’in öğretmen Selma Sümer’den (03.12.1951) doğma Şirin (28 Aralık 1969) ve Deniz (12 Nisan 1975) isimli iki kızı, Yunus Cem Çubukçu  (19.11.2003) ve Defne Özdemir (08.05.2006 ) isimli iki torunu bulunuyor.

Tüm hakları Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'na aittir.